Tri Balanza welkom
Tri Balanza header menuViolet Glas


In vergelijking met groen-, bruin-, en blauwglas biedt violet-glas:

  • Wezenlijk betere bescherming tegen lichtinwerking.
  • Verlenging van de houdbaarheid van producten.
  • Behoud en stimulering van de werking.
  • Mogelijke reductie van conserveringsmiddelen.
  • Attractieve verpakking, 100% recyclebaar (groenglascontainer)

Werking

Het violet-glass berust op het principe dat de moleculstructuur van een substantie permanent gestimuleerd en opgeladen wordt. Dit gebeurt door de doorlatigheid in het UV bereik (stimulerend) en in het Infrarood bereik (opladend). UV-licht werkt als bacterieel remmend en oplossend. violet-glass maakt het mogelijk het onzichtbare ultraviolettlicht en het zichtbare violettlicht (ca.380-420 h m 25%) gezamenlijk met het infraroodlicht (ca. 730-1050 h m 45%) in het glas toe te laten. Gelijktijdig wordt het zichtbare licht van de zon (rood, blauw, geel groen) geblokkeerd.

Werking van violet-glass ten opzichte van bruinglas en kunststof.

Citaat Zwitserse bioloog Dr. H. Niggli. - De experimenten met violettglas hebben een significant betere opslagkwaliteit, dit levert een duidelijk rustigere schommeling op, en heeft een gunstiger energieverlies. Het violettglas (lichtdoorlatig in het ca.380-420 h m en het ca.730-1020 h m spectrum) biedt een optimale bescherming voor: (genees)middelen, essencen, tincturen, (natuur)cosmetica, voedingssupplementen, wijn, etherische oliën etc .-

Om te kunnen onderzoeken hoe met photonen (licht) verrijkte producten in violett-glass, bruinglas en kunststofcontainers geconserveerd worden, is er een vergelijkingstest uitgevoerd. Interessant is het vergelijk met het bruinglas, dit wordt voor farmaceutische producten veelal voorgeschreven.

De volgende resultaten zijn naar voren gekomen bij vergelijkingstesten: In het violet-glass dringt, (gemeten door het Fraunhofer Instituut) in levensmiddelentechnologie en verpakkingen (Munchen), de straling in fotosensibel, zichtbare bereik (ca. 450-720 h m) niet door het glas. Bruinglas echter laat het gehele zichtbare bereik door. Deskundigen spreken zelfs van een potentieel “kwaliteitsgat”. Dit resulteerde in een dramatisch energie verlies van zon geladen globuli bij een bewaarduur van slecht 4 weken. Door de poreuze samenstelling van een kunststofcontainer is deze zuurstofdoorlatend, wat oxidatie van producten tot gevolg heeft. Dit geeft samen met dampen, welke vrij komen uit kunststof een groter verlies van energie in vergelijking met bruinglas.

Bescherming

In de praktijk worden de meeste middelen in traditionele glas- en kunststofcontainers verpakt. Metingen ten aanzien van lichtdoorlatigheid hebben duidelijk aangegeven dat bruinglas het zichtbarelicht doorlaat, en niet genoeg bescherming biedt tegen indringing van buitenaf. Een overeenkomstig beeld is er voor groen- en blauwglas. Beiden bieden in geen of zeer verminderde mate bescherming tegen indringing van buitenaf. De doorlating van de glas soorten veroorzaken een dermate grote frequentiechaos dat dit het afbouwproces in een ieder middel versnellen kan. Kunststofcontainers zijn in tegenstelling tot glas poreus. Deze eigenschap heeft tot gevolg dat zuurstof wordt doorgelaten. De oxidatie die hierdoor kan ontstaan heeft een negatieve werking op de middelen wat resulteert in verlies aan werking en kracht. Daarnaast ontstaan er vooral bij hogere temperaturen, bij bepaalde kunststoffen dampen welke de fijnstoffige energie verstoren kan. Door de eigenschappen van het violet-glass is de juiste balans tussen doorlating en blokkering van het licht bereikt. Het opbouwende en beschermende deel van het licht wordt doorgelaten en het beschadigende deel wordt geblokkeerd.

Wetenschappelijke onderbouwing

- Geen ander glas dan violet-glass biedt de uitzonderlijke combinatie van enerzijds absolute lichtbescherming tegen lichtinval van het zichtbare bereik, en anderzijds stralingdoorlatigheid in het UV-/Violett- en Infraroodstralingbereik .- De eigenschappen van violet-glass zijn onderzocht door enkele vooraanstaande instituten.

  • Interstaatlichen Ingenieurschule Neu Technikum', Buchs (St. Gallen)
  • Fraunhofer Instituut voor Levensmiddelentechnologie en Verpakkingen, Munchen
  • Internationaal Instituut voor Biofysica, Kaiserslauteren

Deze gezamenlijke instituten kwamen tot de conclusie, dat in violet-glass voor fijngevoelige ‘lichamen' met afstand de beste conservering en optimale Bio-bescherming verkregen wordt.

De invloed van zonlicht

Zonlicht is op te splitsen in aan de ene zijde het zichtbarelicht, hieronder worden de kleuren van de regenboog verstaan, en aan de andere zijde het ultraviolette en infrarode spectrum. Zonlicht is van levensbelang voor de groei van leven op aarde. Het geeft organisme de mogelijkheid te ontwikkelen en tot rijpheid te komen. Na het oogsten van planten zal dit gelijk verbruikt of op juiste wijze geconserveerd dienen te worden. Blootstelling aan zonlicht na rijping versnelt het afbouwproces. Het licht dat eerdere groei mogelijk maakte bespoedigt dan het moleculaire aantastingsproces en reduceert de bio-energie.